SPORTUNES 全講運動會 第143集: 跑出去 • 兩個轆逐個捉

1. 跑出去:橫濱馬拉松
2. 兩個轆逐個捉:香港單車節 - 大埔至大美督單車旅遊

嘉賓: Peter

主持: 馬拉Joe、CMS競車隊Kenji梁志賢、恆隊長梁志恆

日期: 2015-08-10