Friends

Wong+Gi+Gi

Interest:Basketball, Badmintoon, Yoga, Long-distance, Tai Chi, Hiking trips, GYM, Cycling

MA G C

Interest:Yoga, Long-distance, Hiking trips, Diving, GYM

Joanne+Yu

Interest:Badmintoon, Yoga, Water sports, Skating, Baseball

S

Warren Chiu

Interest:Football, Pingpong, Badmintoon, Tennis ball, Skating

fong

Interest:Football, Snooker, Hiking trips, Diving, Fishing, War Games

Maegan媽

Interest:Basketball, Vollyball, Yoga, Long-distance, Hiking trips, Diving

Big Shun

Interest:Basketball, Pingpong, Badmintoon, Long-distance, Water sports, Hiking trips, GYM, Cycling