SPORTUNES 全講運動會 第142集: 跑出去 • 兩個轆逐個捉

1. 跑出去:北京馬拉松
2. 兩個轆逐個捉:香港單車節 - 沙田至大埔單車旅遊

嘉賓: Jeffrey

主持: 馬拉Joe、CMS競車隊Kenji梁志賢、恆隊長梁志恆

日期: 2015-08-03